Januari
Dinsdag 07 Info-avond
Donderdag 09 Nieuwjaarsdrink
Februari
Dinsdag 04 Info-avond
Donderdag 27 Hondenschool gesloten
(voorbereiding Spaghettizwier)
Vrijdag 28 Spaghettizwier
Maart
Dinsdag 03 Info-avond
Zondag 22 Lentewandeling
April
Dinsdag 07 Info-avond
Maandag 13 Hondenschool gesloten
(Paasmaandag)
Mei
Dinsdag 05 Info-avond
Zaterdag 09 Wedstrijd Gehoorzaamheid :
Brevet, Debutanten,
Programma 1 & 2
Donderdag 21 Hondenschool gesloten
(O.L.H.-Hemelvaart)
Juni
Maandag 01 Hondenschool gesloten
(Pinkstermaandag)
Dinsdag 02 Info-avond
Zaterdag 06 Wedstrijd Agility
Juli
Dinsdag 07 Info-avond 
Augustus
Dinsdag 04 Info-avond
September
Dinsdag 08 Info-avond
Oktober
Dinsdag 06 Info-avond
November
Zondag 01 Hondenschool gesloten
(Allerheiligen)
Dinsdag 10 Info-avond
December
Dinsdag 01  Info-avond
Zondag 13 Wedstrijd Federatie Brabant:
Programma 1 & 2
Donderdag 24 Hondenschool gesloten
Zondag 27 Hondenschool gesloten
Maandag 28 Hondenschool gesloten
Donderdag 31 Hondenschool gesloten
Januari 2021
Zondag 03 Hondenschool gesloten