Puppy-klas (van 8 à 12 weken tot 6 maanden)

In deze klas worden alle basisoefeningen aangeleerd en ingeoefend. Aan het volgen aan de leiband wordt in deze klas de meeste aandacht geschonken. De houdingen voet, zit, lig en staan worden aangeleerd. Het oproepen van de hond behoort ook tot de oefeningen, evenals de voorbereiding tot blijven. Uiteraard wordt er tussendoor ook gespeeld met de hond. De nadruk ligt op de interactie tussen de baas en de hond maar ook tussen de honden onderling. Vanaf 6 maanden kan de jonge hond, na overleg met de instructeur, overgaan naar de A-klas.

A-klas

Hier worden alle basisoefeningen verder uitgewerkt. Het volgen aan de lijn blijft één van de belangrijkste oefeningen, hoofdzakelijk op een rechte lijn, met wendingen naar links en naar rechts. De houdingen lig, zit en staan worden verder ingeoefend. Elke oefening begint en eindigt met de voet. De duur van de down of blijf (aan de lijn) wordt verlengd en de afstand bij het oproepen wordt vergroot naar 10m. Het apporteren gebeurt speels en op een afstand van 5m. Indien nodig wordt hierbij gebruik gemaakt van een lange lijn, zodat de hond steeds onder controle staat en zichzelf niet kan belonen door rondjes te lopen. Er wordt ook begonnen met "terugsturen naar de plaats", vanop een korte afstand. Socialisatie-oefeningen komen in deze klas eveneens aan bod. Als de hond en zijn baasje al deze oefeningen onder de knie hebben, kunnen ze om de twee maanden deelnemen aan de overgangstest. Slagen zij hierin, dan mogen ze overgaan naar de B-klas.

B-klas

De vaste wandeling wordt uitgebreid met slalommen tussen kegels en verschillende wendingen. Er wordt ook gewandeld met de hond "in vrijheid", waarbij de hond 15m zonder leiband naast het been van de geleider moet kunnen wandelen. Het apporteren gebeurt nog altijd speels maar wordt beter afgewerkt. De houdingen zit, liggen en staan moeten vlot uitgevoerd worden. De hond moet kunnen gaan liggen op afstand (geleider staat 3m vóór de hond). De blijfoefening wordt verlengd naar 1min 30sec en op een afstand van 5m. Het oproepen van de hond gebeurt vanop een afstand van 15m en eindigt met zit voor. Het terugsturen naar de plaats wordt verder ingeoefend vanop 3m afstand. De socialisatie-oefeningen blijven ook toegepast worden. Om de twee maanden kunnen de geleiders deelnemen aan de overgangstest om over te gaan naar de C-klas.

C-klas

De oefeningen zijn in deze klas voornamelijk gericht op het behalen van het Brevet Gehoorzaamheid en het slagen in de socialisatietest. Voor de socialisatietest moet de hond in dagdagelijkse situaties zoals het passeren van auto's, fietsers, joggers, wandelaars met andere honden e.d. rustig blijven en mag hij niet agressief reageren. Voor het Brevet moet de hond alle basisoefeningen kunnen uitvoeren:

  • het voorstellen van de hond
  • de vaste wandeling met slalom tussen andere geleiders en honden
  • de losse wandeling waarbij 2 honden mekaar kruisen
  • de houdingen zit, liggen en staan
  • het oproepen van de hond vanop 30m
  • 2min blijven liggen
  • het terugbrengen van een voorwerp of apport op 10m
  • het terugsturen naar de plaats op 10m.

Na het behalen van het Brevet kan je met je hond deelnemen aan wedstrijden in het Gehoorzaamheidsprogramma 4B van de KKUSH (Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus).

Debutantenklas

In deze klas kent je hond alle oefeningen maar worden deze moeilijker gemaakt. Je hond wordt getraind om de basisoefeningen te kunnen uitvoeren met zoveel mogelijke variaties qua afstand, plaats, duurtijd, zoekapport enz. Hier worden jij en je hond voornamelijk voorbereid op wedstrijden Gehoorzaamheid maar als je hond zijn Brevet gehaald heeft is het gewoon ook leuk om te zien welke vooruitgang hij blijft maken en wat hij allemaal kan. Oefening baart kunst...